5-7-vuotiaat

5-vuotiaille muskari

Muskarissa herätellään lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin. Siellä tutustutaan musiikin peruselementteihin (rytmi, melodia, harmonia, sointi, muoto, dynamiikka) leikinomaisesti ja monipuolisesti soittaen, loruillen, laulaen, liikkuen ja kuunnellen.

6-7-vuotiaille soitinvalmennus

Soitinvalmennusryhmässä solmitaan tuttavuutta kansanmusiikkiin monipuolisesti soittaen, laulaen, liikkuen ja kuunnellen. Lapset tulevat tutuiksi mm. kanteleen, nokkahuilun ja rytmisoittimien kanssa ja saavat valmiuksia yhdessä musisointiin. Omaa soitinta tai aikaisempaa soittokokemusta ei tarvita.

6-8-vuotiaiden kansantanssiryhmä Ralli

Yleiset tavoitteet

Päätavoitteena on edelleen motoristen, sosiaalisten ja musiikillisten taitojen kehittäminen erilaisten leikki-, laulu-, temppuilu- ja tanssiharjoitusten avulla. Harjoitukset perustuvat suomalaiseen kansanperinteeseen. Tavoitteena on myös tukea ryhmän positiivista ja turvallista ilmapiiriä: kaikki ovat kavereita keskenään.

Lisäksi:

 • Opitaan hahmottamaan aiempaa paremmin omaa kehoa suhteessa muihin ryhmäläisiin ja tilaan
 • Harjoitellaan reaktio-, tasapaino-, tilasuuntautumiskykyä ja liiketehtävien yhdistelykykyä erilaisilla harjoituksilla
 • Opitaan toimimaan pareittain ja ryhmässä
 • Saadaan tarvittavaa lihasvoimaa ryhdikkyyden ylläpitämiseksi
 • Ryhmätasolla omaksutaan vuosittain suomalaiseen kansanperinteeseen pohjautuvia tansseja, loru- ja laululeikkejä sekä niistä koottuja ohjelmakokonaisuuksia
 • Opitaan suomalaisissa kansantansseissa esiintyvää perusliikekieltä ja tanssitekniikkaa

Tanssien liikekieli ja rakenneosat:

Askeleet

(edellisten lisäksi)

Otteet

(edellisten lisäksi)

Kuviot

(edellisten lisäksi)

Vakio-osat

(edellisten lisäksi)

 • kinkkaus
 • hyppyaskel (matala ja korkea)
 • jenkan perusaskel
 • erilaiset jalanvaihtohyppelyt
 • laukan suunnanvaihto
 • laukkaote
 • kyynärkoukkuote
 • portti
 • sola
 • vastakkaisrivi
 • kaari
 • vastuu
 • pannukakku-käännös
 • paikanvaihto
 • porttien käynti
 • tukki

 

Musiikkitiedot ja -taidot  Elämyksellisyys ja esiintymistoiminta

(edellisten lisäksi)

Tanssitieto ja tapakulttuuri

(edellisten lisäksi)

Jatketaan edellisen ikäryhmän taitojen harjoittelua Tanssielämykset

 • 1-3 lavaesiintymistä vuosittain
Tanssi-, puku- ja juhlaperinne

 • esiintymisasun arvostaminen
Advertisement