0-2-vuotiaat

Aikuinen-lapsi -ryhmä Vantus 3 kk:n iästä n. 1-vuotiaisiin

Yleiset tavoitteet

 • Herättää lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin.
 • Rohkaista aikuista liikkumaan eri tavoin vauvan kanssa – yrittämään ja onnistumaan.Vahvistaa aikuisen ja vauvan fyysistä ja psyykkistä kontaktia.
 • Opettaa erilaisia laulu- ja loruleikkejä sekä yhteisiä rauhoittumistapoja vauva-arjen eri tilanteisiin.
 • Kannustaa aikuisia antamaan vauvalle positiivista palautetta, jotta vauvan itseluottamus kasvaa ja hän oppii luottamaan omaan pärjäämiseensä.
 • Riittävä toisto kaikessa tekemisessä.
 • Tukea vauvan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä: tasapaino, karkeamotoriikka, hienomotoriikka, havaintomotoriikka, kehontuntemus, tilakäsitys
Liikuntaliikkeet Havaintomotoriset tavoitteet Musisointi
 • Pään liikkeet: nostaminen ja kannattaminen, tavoittelu ja kääntyminen
 • Tarttuminen
 • Ryömiminen ja konttaaminen
 • Pystyyn nouseminen
 • Vartalon ääriviivojen tunteminen
 • Vartalon keskiviivan ylittäminen
 • Vartalon ja sen osien tunnistaminen
 • Käsitteen ja toiminnan yhdistäminen
 • Rytmisoittimet
 • Kokonaisvaltaisen liikkeen liittäminen rytmiin ja musiikkiin

Aikuinen-lapsi –ryhmät 1-2-vuotiaille Kintas ja Töppönen

Yleiset tavoitteet

 • Herättää lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin.
 • Rohkaista aikuista liikkumaan eri tavoin taaperon kanssa – yrittämään ja onnistumaan. Lasten kanssa voi tehdä aika hurjiakin temppuja!
 • Vahvistaa aikuisen ja lapsen positiivista fyysistä ja psyykkistä kontaktia, jolloin taaperon itsetuntokin kasvaa ja edelleen kehittyy.
 • Opettaa erilaisia laulu-, loru- ja liikuntaleikkejä kodin arjen eri tilanteisiin.
 • Riittävä toisto kaikessa tekemisessä.
 • Tukea taaperon kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä: tasapaino, karkeamotoriikka, hienomotoriikka, havaintomotoriikka, kehontuntemus, tilakäsitys.
 • Opetella ryhmässä toimimista yhdessä oman aikuisen kanssa.
Liikuntaliikkeet Liikkumisliikkeet Esineen käsittelyliikkeet
 • seisominen
 • istuminen
 • taivutukset ja kierrot
 • ojennukset ja kääntyminen
 • heiluminen ja pyöriminen
 • kieriminen
 • käveleminen
 • juokseminen
 • hyppääminen
 • loikkiminen
 • kiipeäminen
 • heittäminen
 • kiinniotto
 • potkaiseminen
 • vierittäminen
 • vetäminen ja työntäminen

 

Havaintomotoriset tavoitteet Musisointi
 • Vartalon osien liikkeiden matkiminen
 • Rytmisoittimet
 • Kokonaisvaltaisen liikkeen liittäminen rytmiin ja musiikkiin
 • Solo ja tutti (oman vuoron oppimista)
 • Liike vs tauko
Advertisement