3-4-vuotiaat

4-5-vuotiaille muskari

Muskarissa herätellään lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin. Siellä tutustutaan musiikin peruselementteihin (rytmi, melodia, harmonia, sointi, muoto, dynamiikka) leikinomaisesti ja monipuolisesti soittaen, loruillen, laulaen, liikkuen ja kuunnellen.

3-6-vuotiaille lastentanssiryhmät Pyörre ja Kiikku

Yleiset tavoitteet

Päätavoitteena on motoristen, sosiaalisten ja musiikillisten taitojen kehittäminen erilaisten leikki-, laulu-, temppuilu- ja tanssiharjoitusten avulla.

Lisäksi:

 • opitaan hahmottamaan omaa kehoaan
 • harjoitellaan monipuolisesti reaktio-, tasapaino-, tilasuuntautumiskykyä ja liiketehtävien yhdistelykykyä
 • opetellaan toimimaan pareittain ja ryhmässä
 • ryhmätasolla omaksutaan vuosittain pieniä tansseja, loru- ja laululeikkejä
 • opitaan lapsille tarkoitetuissa tansseissa esiintyvää perusliikekieltä ja tanssitekniikkaa

Tanssien liikekieli ja rakenneosat:

Askeleet Otteet Kuviot Vakio-osat
 • kävely rytmissä (2/4, 3/4)
 • juoksu rytmissä (2/4, 3/4)
 • tasahyppy
 • sivuaskel
 • erilaiset hyppelyt
 • kävely takaperin
 • laukka-askel eteenpäin ja sivuttain
 • käsi kädessä
 • kädet käsissä
 • piiriote
 • piiri
 • paripiiri
 • ketju
 • vapaasti tilassa
 • paripyörintä
 • piiripyörintä
 • piirivastuu

 

Musiikkitiedot ja -taidot Elämyksellisyys ja esiintymistoiminta Tanssitieto ja tapakulttuuri
 • laulu-, rytmi- ja loruleikkejä
 • rytmit 2/4 ja 3/4
 • vapaa sykkeetön rytmi
 • sanarytmi – perussyke
 • yksinkertaisten rytmien
 • toistaminen
 • keho- ja rytmisoittimet
 • aloituksen harjoittelu komennon mukaan
 • äänen ja hiljaisuuden vuorottelu
 • hiljainen – voimakas
 • samanlainen – erilainen
 • hidas – nopea
 • korkealla – matalalla
 • korkea ja matala ääni
 • äänen käyttö liikkumisen yhteydessä

 

Ryhmätoiminta

 • ryhmässä toimiminen annettujen ohjeiden mukaan
 • pienimuotoisia esiintymistilanteita

Tanssi-ilmaisu ja luovuus

 • liikkuminen ja eläytyminen mielikuvien pohjalta
 • leikeissä, saduissa ja lauluissa
 • luovia harjoituksia; uusien liikkumistapojen keksimistä ja kokeilua

Tanssielämykset

 • leikinomaista esiintymistä omalle ryhmälle
 • 1-2 lavaesiintymistä vuosittain
 • mahdollisuus katsojana seurata vähintään yksi tanssiesitys vuosittain
Tanssitieto

 • oppilas tunnistaa opetetuissa tansseissa käytettyjä käsitteitä ja osaa toimia niiden mukaan

Tanssiin kuuluvat käytöstavat

 • minä ja pari
 • minä ja ryhmä
 • käyttäytyminen esiintymistilanteessa

Tanssi-, puku- ja juhlaperinne

 • vuodenaikaan sopivat lasten perinneleikit ja lorut

 

Advertisement