0-1-vuotiaat

Aikuinen-lapsi -ryhmä Vantus 3 kk:n iästä n. 1-vuotiaisiin

Yleiset tavoitteet

 • Herättää lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin.
 • Rohkaista aikuista liikkumaan eri tavoin vauvan kanssa – yrittämään ja onnistumaan.Vahvistaa aikuisen ja vauvan fyysistä ja psyykkistä kontaktia.
 • Opettaa erilaisia laulu- ja loruleikkejä sekä yhteisiä rauhoittumistapoja vauva-arjen eri tilanteisiin.
 • Kannustaa aikuisia antamaan vauvalle positiivista palautetta, jotta vauvan itseluottamus kasvaa ja hän oppii luottamaan omaan pärjäämiseensä.
 • Riittävä toisto kaikessa tekemisessä.
 • Tukea vauvan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä: tasapaino, karkeamotoriikka, hienomotoriikka, havaintomotoriikka, kehontuntemus, tilakäsitys
Liikuntaliikkeet Havaintomotoriset tavoitteet Musisointi
 • Pään liikkeet: nostaminen ja kannattaminen, tavoittelu ja kääntyminen
 • Tarttuminen
 • Ryömiminen ja konttaaminen
 • Pystyyn nouseminen
 • Vartalon ääriviivojen tunteminen
 • Vartalon keskiviivan ylittäminen
 • Vartalon ja sen osien tunnistaminen
 • Käsitteen ja toiminnan yhdistäminen
 • Rytmisoittimet
 • Kokonaisvaltaisen liikkeen liittäminen rytmiin ja musiikkiin
Mainokset